बरसन लागी बदरिया - पं. छन्नुलाल मिश्र


गीत: बरसन लागी बदरिया 
स्वर:पं. छन्नुलाल मिश्र

Comments